Zonnepanelen bedrijfspand

Bent u ondernemer en overweegt u zonnepanelen aan te schaffen voor uw
bedrijfspand? Dat kan zeer lucratief zijn, maar is afhankelijk van diverse factoren zoals
uw energieverbruik, de rechtsvorm van uw onderneming en uw fiscale positie.

Regelingen voor ondernemers
Er bestaan vier belastingregelingen en één subsidieregeling voor
ondernemers:
• Energie Investeringsaftrek (EIA)
• Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
• Milieu Investeringsaftrek (MIA)
• Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)
• Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) mag een bedrijf bovenop zijn gebruikelijke afschrijving 45% van de investeringskosten aftrekken van zijn fiscale winst. Daardoor wordt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager. Het financiële voordeel is dus afhankelijk van het soort onderneming: BV of eenmanszaak/VOF.

Gemiddeld levert de EIA 11% belastingvoordeel op. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Lees hiervoor meer op www.rvo.nl.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Dit betreft een aftrek die je jaarlijks kunt doen voor de investering die je hebt gedaan in zonnepanelen. De hoogte van deze regeling is afhankelijk van
de hoogte van de investering. Deze regeling betreft een boekhoudkundig voordeel.
Bijgaande tabel geeft een inzicht in de mogelijkheden.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving
Milieu-investeringen (VAMIL)

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop hun gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering in duurzame energieopwekking aftrekken van hun fiscale winst. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag op een door de ondernemer gewenst tijdstip af te trekken. Door sneller afschrijven vermindert een ondernemer de fiscale winst en betaalt daardoor minder belasting in dat jaar, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel geeft. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl.

De EIA en de MIA mogen niet tegelijk worden ingezet, tenzij het gaat om de verwijdering van asbestdaken.